Kapasite Raporu

Kapasite raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Şirketimiz olarak, üretici firmaların bu belgeleri alabilmesi için, gerekli altyapının tesis edilmesi, gerekli makine parkının hazırlanması, ilgili müracaat dosyasının tanzim edilerek müracaatın gerçekleştirilmesi, çalışmaları ve saha uygulamaları için gerekli teknik ve teçhizatların oluşturulması hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.