ISO Belgelendirme ve Danışmanlık

ISO 9001 her tür kuruluşu kapsamı içine alan, üretim ve hizmette tutarlı bir çizgiye sahip olabilmek için gerekli yöntemlerin tanımlandığı bir yönetim sistemidir. Firmanın müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada kalite yönetim sistem koşullarını belirler. Artıdestek olarak, firmaların kurumsallık içinde çalışmalarını, kurallarını, sistemlerini standartlar çerçevesinde oluşturabilmesi ve bu sisteme uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla gereken koşulların oluşturulmasını ve sonrasın da gerekli Belgelendirme Hizmetlerini yürütmekteyiz.