Garanti Belgesi, Kullanma Kılavuzu Hazırlama

Garanti Belgesi, İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve / veya ihal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde geleceğin arızalarının en az iki yıl süreyle veya özellik sebebi belirlendiği ölçü birimi, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin yapıldığı ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi ifade eder. 6502 sayılı yasaya uygun olarak garanti belgesi ve kullanım kılavuzlarının hazırlanması ve baskıya gönderilmesi konularında destek vermekteyiz.