Cokey Alımı ve Güncelleme

Cokey Alımı ve Güncelleme

Cokey Alımı ve Güncelleme

Cokey numarası, diğer ismiyle Cokey ID Kodu, Türkiye’de bulunan Anonim Şirketler, Limited Şirketler, ve Şahıs Şirketlerinin tamamının alması zorunlu olan ve Gümrük Ticaret Bakanlığı sistemine dahil olduğunu gösteren belgedir.

Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi

Bir firmanın ihracat yapabilmesi için, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sanayi Sicil Belgesi alması zorunludur. Şirketimiz olarak müşterilerimizin ihracatlarını güvenli bir şekilde yapabilmesi ve ihraç kayıtlı fatura kesebilmesi için, Sanayi Sicil Belgesi alımı hususunda gerekli danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu

Kapasite raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Şirketimiz olarak, üretici firmaların bu belgeleri alabilmesi için, gerekli altyapının tesis edilmesi, gerekli makine parkının hazırlanması, ilgili müracaat dosyasının tanzim edilerek müracaatın gerçekleştirilmesi, çalışmaları ve saha uygulamaları için gerekli teknik ve teçhizatların oluşturulması hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

CE Test ve Sertifikalandırma

CE Test ve Sertifikalandırma

CE Test ve Sertifikalandırma

CE işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. CE işareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir belgedir. Artıdestek olarak ürününüzün LVD, EMC vb. testlerinin yapılması, teknik dosyalarının hazırlanması ve gerekli AR-GE faaliyetleri konusunda danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.

ISO Belgelendirme ve Danışmanlık

ISO Belgelendirme ve Danışmanlık

ISO Belgelendirme ve Danışmanlık

ISO 9001 her tür kuruluşu kapsamı içine alan, üretim ve hizmette tutarlı bir çizgiye sahip olabilmek için gerekli yöntemlerin tanımlandığı bir yönetim sistemidir. Firmanın müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada kalite yönetim sistem koşullarını belirler. Artıdestek olarak, firmaların kurumsallık içinde çalışmalarını, kurallarını, sistemlerini standartlar çerçevesinde oluşturabilmesi ve bu sisteme uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla gereken koşulların oluşturulmasını ve sonrasın da gerekli Belgelendirme Hizmetlerini yürütmekteyiz.

Garanti Belgesi, Kullanma Kılavuzu Hazırlama

Garanti Belgesi, Kullanma Kılavuzu Hazırlama

Garanti Belgesi, Kullanma Kılavuzu Hazırlama

Garanti Belgesi, İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi ifade eder. Artıdestek olarak, sizlere 6502 sayılı yasaya uygun olarak garanti belgesi ve kullanım kılavuzlarının hazırlanması ve baskıya gönderilmesi konularında destek vermekteyiz.

Teknik Servis Teşkilatı Kurulumu

Teknik Servis Teşkilatı Kurulumu

Teknik Servis Teşkilatı Kurulumu

İmalatçı, üretici veya ithalatçılar mevzuatlarda yer alan mal grupları için, belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere, tespit edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadır. Şirketimiz olarak, ürünlerin satış sonrası hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla, Türkiye geneli yetkili servis ağının, montaj, kurulum ve onarım amaçlı organizasyonunu sağlamaktayız.

SSHYB Belgesinin Temin Edilmesi

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesinin (SSHYB) yine de firmamızca gerçekleştirilmektedir.

Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme

Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme

Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme

TSE – HYB Belgesi (Hizmet Yeterlilik Belgesi) ; Bu belge, hizmet üreten sektörlerde, verilen hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standartlarında veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren belgedir. TSE – Ürün Standarda Uygunluk Belgesi ; Bu belge, belirli bir ürün üreten sektörlerde, üretilen ürünün ilgili Türk Standartlarında veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren belgedir. Şirketimiz olarak, TSE – HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) ve TSE – Ürün Standarda Uygunluk Belgesi için gerekli tüm fiziki ve doküman şartlarının sağlanması, gerekli müracaatların yapılması, iş takibi ve belgelendirme hizmetinin tamamlanması konularında siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. TSE – HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) aynı zamanda, ürünlerini garanti belgesi ile satmak zorunda olan firmaların, servis ağı oluştururken teknik servislerden istedikleri zorunlu belgedir. Tamir ve bakımını yapacağı ürün ile ilgili TSE – HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) olmayan servis, garanti belgesi kapsamında yetkili servis olarak onaylanamaz.